اگر به دنبال پروژه ، مقاله ، تحقیق ، نمونه سوال و... هستید فقط کافیست نام آنچه را که میخواهید را در بخش جستجو فروشگاه وارد کرده و جستجو نمایید
در این فروشگاه بیش از 500 هزار محصول قابل دانلود موجود میباشد

جستجو در فروشگاه :


بعد از جستجو این کادر را ببندید و نتایج را مشاهده نمایید.

برق

راه اندازی ماژول RTC DS3231 با آردوینو (آموزش کامل)

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی ماژول RTC DS3231 با آردوینو (آموزش کامل) بیشتر بخوانید »

راه اندازی سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با آردوینو بیشتر بخوانید »

راه اندازی سنسور پالس با آردوینو (ضربان قلب Pulse Sensor)

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی سنسور پالس با آردوینو (ضربان قلب Pulse Sensor) بیشتر بخوانید »

راه اندازی ماژول تشخیص سطح آب با آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی ماژول تشخیص سطح آب با آردوینو بیشتر بخوانید »

ربات تعقیب کننده خط با استفاده از میکروکنترلر AVR ATmega16

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ربات تعقیب کننده خط با استفاده از میکروکنترلر AVR ATmega16 بیشتر بخوانید »

نحوه استفاده از ADC در میکروکنترلر AVR ATmega16

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

نحوه استفاده از ADC در میکروکنترلر AVR ATmega16 بیشتر بخوانید »

ارتباط استپر موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ارتباط استپر موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16 بیشتر بخوانید »

ارتباط سروو موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ارتباط سروو موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16 بیشتر بخوانید »

ارتباط ماژول GSM با میکروکنترلر AVR برای ارسال و دریافت پیام

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ارتباط ماژول GSM با میکروکنترلر AVR برای ارسال و دریافت پیام بیشتر بخوانید »

ماژول GPS (uBlox Neo 6M) مرتبط با میکروکنترلر AVR Atmega16/32

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ماژول GPS (uBlox Neo 6M) مرتبط با میکروکنترلر AVR Atmega16/32 بیشتر بخوانید »

سیستم حضور و غیاب بیومتریک مبتنی بر اثر انگشت با استفاده از میکروکنترلر Atmega32

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

سیستم حضور و غیاب بیومتریک مبتنی بر اثر انگشت با استفاده از میکروکنترلر Atmega32 بیشتر بخوانید »

نحوه استفاده از سنسور هال با میکروکنترلر AVR ATmega16

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

نحوه استفاده از سنسور هال با میکروکنترلر AVR ATmega16 بیشتر بخوانید »

آشنایی با مدولاسیون عرض پالس (PWM) در میکروکنترلرهای Atmega16/32 AVR

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

آشنایی با مدولاسیون عرض پالس (PWM) در میکروکنترلرهای Atmega16/32 AVR بیشتر بخوانید »

ارتباط ESP8266 NodeMCU با میکروکنترلر Atmega16 برای ارسال ایمیل

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ارتباط ESP8266 NodeMCU با میکروکنترلر Atmega16 برای ارسال ایمیل بیشتر بخوانید »

ساعت دیواری دیجیتال روی PCB با استفاده از میکروکنترلر AVR Atmega16 و DS3231 RTC

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ساعت دیواری دیجیتال روی PCB با استفاده از میکروکنترلر AVR Atmega16 و DS3231 RTC بیشتر بخوانید »

راه اندازی ماژول تشخیص سطح آب با آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی ماژول تشخیص سطح آب با آردوینو بیشتر بخوانید »

راه اندازی سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی سنسور تشخیص رنگ TCS3200 با آردوینو بیشتر بخوانید »

راه اندازی سنسور پالس با آردوینو (ضربان قلب Pulse Sensor)

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی سنسور پالس با آردوینو (ضربان قلب Pulse Sensor) بیشتر بخوانید »

اتصال شتاب سنج و ژیروسکوپ MPU6050 به برد آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

اتصال شتاب سنج و ژیروسکوپ MPU6050 به برد آردوینو بیشتر بخوانید »

راه اندازی ماژول RTC DS3231 با آردوینو (آموزش کامل)

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

راه اندازی ماژول RTC DS3231 با آردوینو (آموزش کامل) بیشتر بخوانید »

کنترل رله با داده های سنسور متصل به آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

کنترل رله با داده های سنسور متصل به آردوینو بیشتر بخوانید »

اتصال سنسور گرد و غبار ریز گرد و دود به آردوینو

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

اتصال سنسور گرد و غبار ریز گرد و دود به آردوینو بیشتر بخوانید »

ارتباط ماژول GSM با میکروکنترلر AVR برای ارسال و دریافت پیام

الکترونیک,مدار,پروژه,ساخت,ساخت پروژه,ساخت مدار,برق,کامپیوتر,آردوینو,میکروکنترلر,ای وی آر,آرم,پروتئوس,کدویژن,شبیه سازی,دانلود

ارتباط ماژول GSM با میکروکنترلر AVR برای ارسال و دریافت پیام بیشتر بخوانید »