دانلود رایگان پاورپوینت

پاورپوینت درس 6 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت مخاطرات طبیعی

پاورپوینت درس 6 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت مخاطرات طبیعی,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , جغرافیا کاربردی , پایه دوازدهم انسانی , قسمت مدیریت مخاطرات طبیعی

پاورپوینت درس 5 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی

پاورپوینت درس 5 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , جغرافیا کاربردی , پایه دوازدهم انسانی , قسمت انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های غیر واگیر

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های غیر واگیر,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت بیماری های غیر واگیر

پاورپوینت درس 4 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: کنترل وزن و تناسب اندام

پاورپوینت درس 4 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: کنترل وزن و تناسب اندام,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت کنترل وزن و تناسب اندام

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: برنامه غذایی سالم

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: برنامه غذایی سالم,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت برنامه غذایی سالم

پاورپوینت درس 11 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: مصرف دخانیات و الکل

پاورپوینت درس 11 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: مصرف دخانیات و الکل,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 11 , درس یازدهم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت مصرف دخانیات و الکل

پاورپوینت درس 9 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت ازدواج و باروری

پاورپوینت درس 9 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت ازدواج و باروری,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت بهداشت ازدواج و باروری

پاورپوینت درس 14 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از حوادث خانگی

پاورپوینت درس 14 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از حوادث خانگی,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 14 , درس چهاردهم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت پیشگیری از حوادث خانگی

پاورپوینت درس 13 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی (کمر درد)

پاورپوینت درس 13 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی (کمر درد),دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 13 , درس سیزدهم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی (کمر درد)

پاورپوینت درس 12 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدّر و عوارض آن

پاورپوینت درس 12 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدّر و عوارض آن,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 12 , درس دوازدهم , سلامت و بهداشت , پایه دوازدهم , قسمت اعتیاد به مواد مخدّر و عوارض آن

پاورپوینت درس 7 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (3) ناسازی معنايی یا تضاد مفاهیم

پاورپوینت درس 7 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (3) ناسازی معنايی یا تضاد مفاهیم,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , نگارش , پایه دهم , دروس مشترک , قسمت نوشته های ذهنی 3 ناسازی معنايی یا تضاد مفاهیم

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (2) سنجش و مقایسه

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (2) سنجش و مقایسه,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , نگارش , پایه دهم , دروس مشترک , قسمت نوشته های ذهنی 2 سنجش و مقایسه

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (1) جانشین سازی

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (1) جانشین سازی,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , نگارش , پایه دهم , دروس مشترک , قسمت نوشته های ذهنی 1 جانشین سازی

پاورپوینت درس 1 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): آفريدگار زيبايی (ستایش ، خبر داغ)

پاورپوینت درس 1 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): آفريدگار زيبايی (ستایش ، خبر داغ),دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس اول , فارسی چهارم دبستان , قسمت آفريدگار زيبايی , ستایش , خبر داغ

پاورپوینت درس 10 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): باغچه ي اطفال (هماي رحمت)

پاورپوینت درس 10 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): باغچه ي اطفال (هماي رحمت),دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , درس دهم , فارسی چهارم دبستان , قسمت باغچه ي اطفال , هماي رحمت

پاورپوینت درس 9 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پایه و اساس ضرب المثل

پاورپوینت درس 9 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پایه و اساس ضرب المثل,دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , فارسی چهارم دبستان , قسمت درس آزاد , قسمت پایه و اساس ضرب المثل

پاورپوینت درس 8 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پهلوان ایرانی و پوریای ولی (ایران)

پاورپوینت درس 8 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پهلوان ایرانی و پوریای ولی (ایران),دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , درس هشتم , فارسی چهارم دبستان , قسمت درس آزاد , قسمت پهلوان ایرانی و پوریای ولی , ایران

پاورپوینت درس 7 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): مهمان شهر ما (انتظار ، مثل)

پاورپوینت درس 7 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): مهمان شهر ما (انتظار ، مثل),دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , فارسی چهارم دبستان , قسمت مهمان شهر ما , انتظار , مثل