اگر به دنبال پروژه ، مقاله ، تحقیق ، نمونه سوال و... هستید فقط کافیست نام آنچه را که میخواهید را در بخش جستجو فروشگاه وارد کرده و جستجو نمایید
در این فروشگاه بیش از 500 هزار محصول قابل دانلود موجود میباشد

جستجو در فروشگاه :


بعد از جستجو این کادر را ببندید و نتایج را مشاهده نمایید.

کلاس

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس انواع مردم فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

انواع مردم , تشبیه , لغت, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , حکایت , مشبه, فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس , تابستان , مدرسه , آرایه

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس هفت خان رستم فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

هفت خان , رستم , لغت, تحلیل , معنی شعر , مراحل , حکایت , دیو , جادوگر , کنایه , مبالغه , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس , تابستان , مدرسه , پاورپینت , شعر , آ?

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس پنجره های شناخت و حکایت هدهد و شعر ای مادر عزیز فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

پنجره های شناخت , هدهد , لغت, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , حکایت , ای مادر عزیز , فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس , تابستان , م?

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس دریاقلی و شعر باران فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

دریاقلی , شهادت , دفاع, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , جنگ تحمیلی , مشبه, فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس , تابستان , مدرسه

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس داستان من و شما شعر سخن و حکایت علم و عمل فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

سخن , داستان من و شما , حکایت, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , علم, انواع جمله , فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس , تابستان , مدرسه

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس همه از خاک پاک ایرانیم فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

همه از خاک پاک ایرانیم , اشرف , انجب, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , تاریخ بلعمی , انواع جمله , فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس ,

پاورپینت آموزشی و تحلیل کامل درس معرفت آفریدگار فارسی ششم همراه با معنی و نکات دستوری و نگارشی کامل

معرفت آفریدگار , باد بهاری , مرغزار, تحلیل , معنی شعر , بخوان و حفظ کن , تاریخ بلعمی , انواع جمله , فارسی , خوانداری , ششم , تیزهوشان , پیشرفت , کلاس